Single Blog

Medycyna chińska – Wstęp. Część 2.

Metody diagnozy

Lekarze TCM diagnozują na cztery główne sposoby, w tym zadają pytania ( dotyczące temperatury ciała i uczuleń pacjenta, pocenia się, ogólnego uczucia ciała, oddawania moczu i stolca, diety, płuc i żołądka, itp.). Obserwacja wzrokowa (nastrój pacjenta, kolor twarzy, kształt ciała i kolor, kształt języka itp.). Pachnący i nasłuchujący (zapach ciała i głos pacjenta) oraz pulsacja. Ogólnie rzecz biorąc zgromadzone informacje i zaobserwowane objawy wystarczą, aby pomóc lekarzowi w określeniu rodzaju choroby. Dzisiaj lekarze medycyny chińskiej używają także nowoczesnych urządzeń i metod, takich jak stereoskop, rentgenografia, tomografia komputerowa, itp. w celu dokładniejszej weryfikacji diagnozy.

 

Zapobieganie jako priorytet

Określenie przyczyny jest ogólną zasadą przewodnią w leczeniu chorób chińskiej medycyny. Obejmuje dwa aspekty : należy podjąć środki ostrożności, podkreślając że czynniki wewnętrzne prowadzą do chorób. Istnieje wiele formuł i metod, które pomagają poprawiać system odpornościowy, a większość preparatów TCM ma zdolność zapobiegania. Już od szesnastego stulecia Chińczycy wyhodowali szczepionkę na ospę. Istnieje również potrzeba zapobiegania, nawet jeśli wystąpi choroba. Ma to na celu zniwelowanie możliwych zmian patologicznych. Na przykład, problemy z wątrobą mogą prowadzić do problemów ze śledzioną, gdy wątroba nie działa tak jak należy to ważne jest, aby chronić i wzmocnić śledzionę.

Równowaga

W koncepcji chińskiej wszystko łączy się ze wszystkim w relacjach współpracy i koordynacji. Jeśli ciało ludzkie jest utrzymywane w względnej równowadze to jest zdrowy. Jeśli w człowieku jest coś złego, jest to związek między nim a jego otoczeniem lub pomiędzy jego częścią a resztą. Misją chińskiej medycyny jest nawiązanie tej równowagi. Co więcej, przywracając tę ​​równowagę, należy podjąć starania, aby uniknąć nowych wahań w drugą stronę, co może być jeszcze gorsze. Dlatego oczekuje się, że leczenie medycyną chińską powinno być powolne i nieinwazyjne.

Zagadnienia holistyczne i zindywidualizowane leczenie

Występowanie, rozwój i zmiany chorób podlegają wszelkim czynnikom. W profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu należy wziąć pod uwagę wszystko, w tym porę roku i warunki lokalne, środowisko fizyczne i psychologiczne, wiek pacjenta, płeć i ogólne warunki fizyczne, historię rodziny itp. Pacjenci z kultur zachodnich mogą czuć się nieswojo z lekarzem TCM, ponieważ lekarz zaczynie zadawać zbyt osobiste pytania.

Holistyczne podejście TCM przyczyniło się również do klasyfikacji ludzkiego ciała w systemach funkcjonalnych, a następnie poszczególnych narządów w sensie anatomicznym, jak wspomniano wcześniej. Innym skutkiem holistycznego podejścia jest dominujące stosowanie preparatów złożonych, a potem dopiero pojedynczych ziół.

Ponieważ każdy jest kompletnym organizmem, który zmienia się cały czas, to oznacza, że musi być traktowany inaczej. Właściwie nie ma dwóch takich samych pacjentów. Każdy pacjent musi być zbadany indywidualnie, a leczenie jest przystosowane tylko do jego potrzeb.  Dla przykładu, dwie osoby mają zdiagnozowane przez zachodnich lekarzy nadciśnienie tętnicze. Jedna z nich ma czerwoną twarz, czerwone oczy, zaparcia i dokucza jej drażliwość. Lekarz medycyny chińskiej będzie chciał uspokoić ogień jej wątroby (oczyścić wątrobę). Druga osoba ma bladą twarz i kruchy wygląd, niskie zużycie energii, blady i wiotki język, słaby puls, w związku z cym ten sam lekarz sformułuje plan leczenia tak, aby zapewnić swojemu pacjentowi oczyszczenie nerek.

Wzmacnianie układu immunologicznego i eliminacja czynników patogennych

Jak wspomniano powyżej, zdolność organizmu do samoobrony jest najważniejsza. W rzeczywistości strategia ta musi się zmieniać w zależności od okoliczności. W przypadku słabej obrony nacisk należy położyć na wzmocnienie układu odpornościowego w celu wyeliminowania patogenów. Z drugiej strony, gdy czynniki chorobotwórcze są zbyt silne, należy skupić się na eliminacji czynników chorobotwórczych w celu wzmocnienia obrony organizmu. Czasem konieczne jest wykonanie obu czynności naraz. W przypadku poważnych chorób może być konieczne leczenie objawów. Kiedy pacjent ma wysoką gorączkę, krwawienie lub cierpi na silny ból, objawy same w sobie mogą prowadzić do śmierci, jeśli nie zostaną podjęte żadne drastyczne działania w celu wyleczenia objawów. Wyeliminowanie wysokiej gorączki, zatrzymanie krwawienia i bólu są konieczne przed walką z ich przyczyną. W niektórych przypadkach lepiej leczyć zarówno przyczynę, jak i objawy.

Proste leczenie i leczenie paradoksalne

Proste leczenie polega na zimnym ogrzewaniu i nagrzewaniu przy zimnym, uzupełnieniu w przypadku braków i wyładowaniu w przypadku nadmiaru. Są to normalne sposoby leczenia. Na przykład zimne objawy mogą być wynikiem skraplania się ciepła i w takim przypadku właściwy sposób polega na zastosowaniu zimnej metody. Takie paradoksalne leczenie jest cechą charakterystyczną dobrych lekarzy.

Comments (0)

Post a Comment

Wszelkie prawa zastrzeżone - Medis 2017