PIERWIASTKOWA ANALIZA WŁOSA

Analiza Pierwiastkowa Włosów (APW) jest nowoczesną metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę stanu odżywienia organizmu. Skład mineralny włosów odzwierciedla wiele równowag fizjologicznych organizmu.

Na podstawie ilości 29 pierwiastków (w tym 5 pi.erwiastków toksycznych) i ich wzajemnych proporcji we włosach opisujemy charakterystyczne cechy metabolizmu badanej osoby.

 • Dieta uboga w witaminy i mikroelementy, stres, brak ruchu, szybki tryb życia prowadzą do zachwiania równowagi pierwiastkowej w organizmie. Utrzymujący się przez dłuższy czas stan nadmiarów i niedoborów pierwiastków prowadzi do zaburzeń metabolicznych, które w dalszej perspektywie mogą przyczyniać się do powstawania przewlekłych chorób.

  Można przeciwdziałać tym tendencjom przez zastosowanie odpowiedniej diety. Należy poznać dokładne potrzeby swojego organizmu aby dostarczyć mu odpowiednie substancje odżywcze. Stosowane analityczne metody oceny stanu odżywienia opierają się głównie na badaniach krwi i moczu.

  Należy jednak zauważyć, określenie zawartości pierwiastków w surowicy może nie oddawać aktualnej ilości tych pierwiastków w organizmie, ponieważ ich zawartość w surowicy zależy od stanu emocjonalnego, pory dnia, posiłku spożytego przez pobraniem próbki do badania, a przede wszystkim w organizmie działają mechanizmy homeostatyczne wyrównujące poziom pierwiastków we krwi kosztem rezerw w tkankach. Mimo pozornie prawidłowego stężenia w surowicy, zawartości pierwiastków w organizmie może być niedostateczna.

  Na podstawie badań humoralnych trudno wykazać, że istnieje niedobór biopierwiastków w ustroju.

Może to być spowodowany wieloma czynnikami, między innymi wynikiem nieprawidłowego żywienia, uwarunkowaniami środowiskowymi lub stanami patologicznymi.

Wykazano, iż dobrą oceną stanu przemiany mineralnej organizmu jest analiza pierwiastkowa włosów.

Ilość biopierwiastków we włosach jest znacznie wyższa, niż w surowicy, np. zawartość wapnia we włosach jest około dwieście razy większa, magnezu około trzydzieści razy, cynku około sto razy, miedzi kilkanaście razy.

Dzięki temu we włosach można oznaczać stężenie biopierwiastków, których ilość w organizmie jest bardzo mała, przez co oznaczanie ilościowe w surowicy jest bardzo trudne.wyrównać proporcje pierwiastków w organizmie.

Wiązanie biopierwiastków przez tworzące się białko włosa jest uzależnione od ilości i jakości spożywanego białka, węglowodanów, tłuszczy, witamin, składników mineralnych i wody, a także od wchłanialności w układzie pokarmowym związków, w których pierwiastek występuje oraz od sprawności mechanizmów dystrybucji.

Włosy stanowią integralną biologicznie i homogenną chemicznie strukturę tkankową.

Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego.

Biopierwiastki są wbudowywane stale w strukturę włosów w trakcie ich wzrostu. Tym samym stężenie kationów metali we włosach dostarcza informacji o ich zawartości w organizmie w dłuższym czasie, tj. 1-2 miesięcy.

Wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego. Stężenia kationów metali w surowicy nie informują nas w sposób pełny o ich ilości w przedziale wewnątrzkomórkowym, a ponadto może być, jak w przypadku cynku, w dużym stopniu uzależnione są od stężenia białek w surowicy.

Szczególnie cenna jest analiza pierwiastków śladowych toksycznych we włosach. Analiza stężeń pierwiastków śladowych we włosach jest więc najlepszą metodą oceny stanu przemiany mineralnej organizmu.

Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi prace nad oceną korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych we włosach, a ilością tych pierwiastków w organizmie, zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej, jak i podczas zaburzeń typu patologicznego.

Analiza pierwiastkowa włosów jest coraz bardziej docenianym narzędziem diagnostycznym, służącym do oceny stanu odżywienia organizmu.

CO OTRZYMASZ?

Wynik Analizy Pierwiastkowej Włosów jest wysyłany w formie papierowej pocztą priorytetową oraz jeśli zaznaczono i podpisano w ankiecie, również na adres e-mail w wersji elektronicznej.

W wyniku APW składającym się z około 36 – 52 stron dla osoby dorosłej, oprócz wykresów z wartościami i proporcjami badanych pierwiastków, analizy tendencji zdrowotnych i zaleceń aktywności fizycznej, otrzymasz:

 • opis typu metabolicznego,
 • dietę metaboliczną,
 • program suplematacyjny (suplementacja jedynie w uzasadnionych przypadkach)

Wiedza na temat faktycznego stanu biopierwiastków w organizmie pozwala na skuteczne leczenie chorób i odpowiednią profilaktykę dopasowaną do realnych potrzeb organizmu.

Obecności w organizmie pierwiastków toksycznych. Wykrycie metali szkodliwych dla organizmu pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu detoksykacji.

Analiza makro i mikroelementów we włosach daje dokładny opis stanu metabolicznego organizmu. Na podstawie proporcji pomiędzy pewnymi pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych.

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG BADANIA:

Aby wykonać analizę pierwiastkową włosa należy zamówić usługę poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie albo na adres e-mail: Kontakt oraz opłacić usługę.

Przygotowanie włosów do badania:

 • Do analizy należy pobrać około 300 – 400 mg włosów, tj. około łyżki stołowej.
 • Włosy należy wyciąć z tyłu głowy z kilku miejsc (jak na rysunku).
 • Do analizy nadają się tylko pierwsze 3 – 4 cm włosa licząc od skóry głowy.
 • Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie odciąć pierwsze 3 – 4 cm do analizy.
 • Jeżeli włosy są za krótkie (mniej niż 5 mm) należy odczekać 2 tygodnie, do momentu odrostu włosów.
 • Włosy nie mogą być farbowane.
 • Włosy muszą być wycinane przez członka rodziny lub fryzjera, ostrymi nożyczkami (nie mogą być wyszczerbione).

CZAS TRWANIA ANALIZY

Wyniki analizy pierwiastkowej będą gotowe w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania materiału badanego.

Pacjent otrzyma wyniki pomiaru z opisem przemiany mineralnej ze wskazaniami tendencji chorobowych oraz sugestie dietetyczne oraz suplementacyjne.
Wynik może być odebrany osobiście lub zostanie odesłany na wskazany adres.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Medis 2017